Dzisiaj jest Środa, 17 stycznia 2018

Europejski Instytut Pomocy Prawnej

Europejski Instytut Pomocy Prawniczej  powstał w celu pomocy osobom najuboższym, inicjowaniu
i wspieraniu działań służących popularyzacji praw i wolności człowieka i obywatela oraz możliwości ich

więcej o nas


      Cele fundacji

  • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, naukowej, oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych i pomocy prawniczej w tym za pomocą nowoczesnych technologii
  • inicjowanie i wspieranie działań służących popularyzacji praw i wolności człowieka i  obywatela oraz możliwości ich obrony
  • promowanie postaw solidarności  wobec grup poszukujących ochrony państwa i organizacji pozarządowych
  • wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych i oświatowych dotyczących  systemu prawa polskiego i  innych państw, działanie na rzecz realizacji założeń państwa prawa.

      Nasze założenia

  • organizowanie nieodpłatnej pomocy prawniczej,
  • upowszechnianie wiedzy na temat prawa,
  • uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych, w szczególności w praktycznej
  • współpracę z uczelniami, jednostkami samorządu państwowego, innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
  • udzielanie informacji i aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych w tym w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego również z elementem zagranicznym,
  • informowanie o prawie obowiązującym w innych państwach